42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37

Wnioski do pobrania:

1. Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu, jako podstawa do ustalenia opłat. Pobierz

W związku z realizacją Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” informuje, że wszelkie zmiany ilości osób zgłoszonych do zamieszkania należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 9 lub elektronicznie – pobierając i wypełniając załączone oświadczenie a następnie odesłać na adres e-mail: sm@retkiniapoludnie.pl

Zmiany zgłoszone do 15 dnia każdego miesiąca z mocą obowiązującą od 1 dnia następnego miesiąca. Kwota opłaty (podatku) za wywóz odpadów komunalnych obliczana jest w skali miesiąca i nie podlega przeliczeniu na dni. Po złożeniu przez lokatora deklaracji dotyczącej wywozu śmieci zmieniającej ilość osób zamieszkałych w lokalu, Spółdzielnia nie będzie wysyłać powiadomień o zmianie czynszu. Lokator dokonuje korekty opłaty miesięcznej samodzielnie, zgodnie ze złożoną deklaracją.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w pokojach 4 i 14.

2. Wniosek o przesyłanie korespondencji na adres inny niż znajdujący się w zasobach Spółdzielni. Pobierz

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, że na podstawie §801 Statutu Spółdzielni oraz Uchwały nr 28/2017 Rady Nadzorczej, od dnia 01.10.2017 r. jest pobierana opłata zgodna z cennikiem usług Poczty Polskiej S.A. za wysyłanie korespondencji do członków Spółdzielni i osób niebędących członkami, na wskazany przez nich adres, inny niż w zasobach Spółdzielni.

3. Zgłoszenie przystąpienia do spółdzielni. Pobierz

4. Deklaracja przystąpienia do spółdzielni. Pobierz

Szanowni Państwo,

zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15.07.2009 r., aby mieć pewność, że dostęp do strony z dokumentami Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” mają tylko członkowie naszej Spółdzielni, zostały one umieszczone na odrębnej zakodowanej stronie.

Dostęp do dokumentów jest możliwy po zalogowaniu się i podaniu hasła pod bezpośrednim adresem:

https://dokumenty.retkiniapoludnie.pl/

Login i hasło zostaną Państwu nadane przez Spółdzielnię, na Państwa pisemny wniosek. POBIERZ

UWAGA!

Dokumenty zawarte na tej stronie zawierają m.in. dane osobowe podlegające ochronie, których udostępnianie osobom trzecim podlega odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926).