Spółdzielnia Mieszkaniowa

„RETKINIA – POŁUDNIE”

ul. Armii Krajowej 32

94-046 Łódź

NIP 724-000-39-06 REGON 001253690

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia – Południe” powstała w wyniku podziału jednej z największych spółdzielni mieszkaniowych RSM „Polesie” na podstawie Uchwały 18/90 Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 30 czerwca 1990 r. i została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Łodzi w dniu 6 listopada 1990 r. Następnie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000138193.  

Obszar Spółdzielni wyznaczają cztery ulice:
al. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego
Armii Krajowej
Maratońska
ks. Jerzego Popiełuszki

Na terenie Spółdzielni znajduje się 75 nieruchomości o charakterze mieszkaniowym, na których zlokalizowane są 84 budynki mieszkalne będące pod naszą administracją.

Przy Spółdzielni działa Osiedlowy Klub „Oaza” o charakterze społeczno-wychowawczym, z którego korzystać mogą wszyscy członkowie Spółdzielni.

 

Jesteś tutaj: Home