42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37

W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM STANU EPIDEMII INFORMUJEMY, ŻE DYŻURY RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „RETKINIA-POŁUDNIE” ZOSTAŁY ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA.

Zgodnie z art. 44 Ustawy Prawo spółdzielcze i § 105 Statutu Spółdzielni Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.   Zakres działania Rady Nadzorczej, wewnętrzną strukturę, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” oraz Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.   W skład Rady Nadzorczej SM „Retkinia – Południe” wchodzi 12 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni z dnia 19.05.2017 r. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną, może również powołać inne komisje stałe lub czasowe. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.    Skład Rady Nadzorczej na lata 2017 – 2020   Mariusz Połeć – Przewodniczący Agnieszka Borowska – Z-ca Przewodniczącego Jadwiga Skoneczka – Z-ca Przewodniczącego Monika Pietraszewska – Sekretarz   Członkowie: Krzysztof Bagrowski Krystyna Chorąziak Henryk Górski Joanna Jach Genowefa Karasek Anna Kowalska-Kaczmarek Kazimierz Madanowski Stefania Mikulska   Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w siedzibie Spółdzielni w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.00 – 18.00 w pokoju nr 12.