42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37

Zarząd Spółdzielni składa się z dwóch osób, w tym Prezesa i jego Zastępcę ds. Technicznych wybranych przez Radę Nadzorczą.

 

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 

Kompetencje Zarządu, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa Statut S.M. „Retkinia – Południe” (§ 114 – § 118) oraz Regulamin pracy i działania Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

Skład Zarządu S. M. „Retkinia – Południe”  

 

Prezes Zarządu Zastępca Prezesa ds. Technicznych
inż. Stanisław Wierzejski mgr inż. Zbigniew Marcinkowski

 

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów w każdy wtorek w godzinach od 10.30 – 13.00, 15.00 – 18.00 lub w godzinach pracy Spółdzielni, w miarę możliwości.