42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37

Zapraszamy dzieci młodsze (od lat 6) na zajęcia plastyczne. Spotkania odbywają się raz w tygodniu (czwartki od godz. 17:00) w miłej i przyjaznej atmosferze, z ciekawym programem pracy.

Klub Osiedlowy „OAZA”

Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe”

94-046 Łódź, ul. Armii Krajowej 32

Tel: 42 686 77 37 lub 687 19 97 wew. 30

Fax: 42 686 91 88

e-mail: oaza@retkiniapoludnie.pl

Spółdzielczy Klub „OAZA” prowadzi działalność skierowaną do wszystkich grup wiekowych osiedla Retkinia – Południe, starając się zaspokajać podstawowe potrzeby kulturalno – oświatowe członków i lokatorów naszej Spółdzielni.

Zachęcamy do spędzania wolnego czasu w miłej atmosferze oraz wzięcia udziału w proponowanych zajęciach stałych i okazjonalnych, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów i wychowawców.

Jesteśmy otwarci na sugestie i propozycje mieszkańców mogące urozmaicić proponowaną przez nas ofertę.

Placówka czynna jest w godzinach uwzględniających potrzeby prowadzonych przedsięwzięć – biuro w godz. 12:00 – 20:00.

 


U W A G A   R O D Z I C E   I   D Z I E C I !

W dniach 3 – 14 lipca br. w Spółdzielczym Klubie „OAZA” organizowane są

P Ó Ł K O L O N I E

dla dzieci ze szkół podstawowych.

Organizatorzy zapewniają fachową opiekę w godz. 8:00 – 16:00, ciekawy program wypoczynkowo-poznawczy, dwudaniowy obiad i podwieczorek.

Informacje i zapisy: Klub „OAZA” w godzinach 12:00 – 18:00

tel. 686-77-37 lub 687-19-97 wew.30 e-mail: oaza@retkiniapoludnie.pl

Ilość miejsc ograniczona


Zajęcia stałe w Klubie „OAZA” w roku szkolnym 2022/2023 

Koło plastyczne dla dzieci od lat 6

– spotkania w czwartki od godz. 17:00.

Fitness, joga – ćwiczenia wzmacniające dla Pań w każdym wieku

– spotkania w poniedziałki i środy o godz. 19:00.

Gimnastyka usprawniająca dla seniorów

– spotkania w poniedziałki i środy od godz. 12:00.

Swoje spotkania wznowiło Koło Seniora „OAZA” (PZERiI nr 2),
które zaprasza swoich członków we wtorki od godz. 15:00.

Nauka gry na gitarze

– zajęcia indywidualne, prowadzone 1 x w tygodniu

 

 

ZAPRASZAMY

Informujemy, że działamy w obostrzeniach sanitarnych (obowiązek noszenia maseczek i przestrzegania przepisów san-epid.) przy zmniejszonej liczbie uczestników zajęć.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.