42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37

OGŁOSZENIE, z dnia 12.09.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” zwraca się z prośbą do Państwa o udział w ankietach zamieszczonych poniżej (dostarczonych również do skrzynek pocztowych):

 


 

OGŁOSZENIE, z dnia 08.09.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, że zostanie skierowany wniosek do Urzędu Miasta Łodzi, Departament Spraw Społecznych, Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa dotyczący wycięcia drzewa – wierzby białej rosnącej przy ul. Armii Krajowej 22.

W imieniu Inwestora udostępniamy informację o zamiarze złożenia wniosku o wycinkę drzewa – wierzby białej stojącej w granicy działek 404/291 (działka inwestora) oraz 404/290 – działka należąca do Spółdzielni. Drzewo, które jest samosiejką, rośnie aktualnie na działającej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz koliduje z projektowaną rozbudową budynku handlowego na działce Inwestora. W trakcie budowy korzenie drzewa mogą zostać uszkodzone, co może spowodować przewrócenie się drzewa na sąsiedni budynek mieszkalny. W ramach rekompensaty, Inwestor zobowiązuje się do wykonania nasadzenia zamiennego na działce Spółdzielni 404/291 w postaci 3 sztuk kolumnowych wiązów holenderskich „Wredei” o wysokości sadzonki minimum 2m.

Ewentualne uwagi w powyższej sprawie mogą kierować w formie pisemnej do Spółdzielni mieszkańcy z wyżej wymienionego bloku do dnia 08.10.2023r.

Niniejsze powiadomienie wynika z przepisów obowiązujących przy składaniu wniosku o wycięcie drzew i krzewów.

 


 

OGŁOSZENIE, z dnia 04.09.2023

               Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, że w budynku nr 241 klatka IV znajduje się wolne pomieszczenie piwniczne o powierzchni 3,90 m². W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby zainteresowane wynajęciem w/w pomieszczenia o składanie w siedzibie Spółdzielni w pok. nr 9 swoich ofert z proponowaną stawką za 1 m². Cena wywoławcza wynosi 1,00zł/m²/mc. Oferty w zamkniętych kopertach ze swoimi danymi, należy składać do dnia 25.09.2023r. Ogłoszenie dotyczy mieszkańców w bloku nr 241.

Powyższe wynika z regulaminu najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenu oraz udostępniania powierzchni wspólnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” w Łodzi. Regulamin wszedł w życie z dniem 01 stycznia 2019r. na podstawie uchwały nr 32/2018 Rady nadzorczej z dnia 20 listopada 2018r.

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 30.08.2023


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 10.08.2023


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 11.07.2023

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 09.06.2023

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „RETKINIA-POŁUDNIE” INFORMUJE,
ŻE W DNIACH OD 24.05.2023 R. DO 02.06.2023 R. ODBYŁO SIĘ
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI,
KTÓRE PODJĘŁO NIŻEJ WYMIENIONE UCHWAŁY:

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.

za uchwaleniem głosowało 157 członków, przeciw 10, wstrzymało się 14,

Uchwała nr 1 została podjęta.

Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.

za uchwaleniem głosowało 170 członków, przeciw 13, wstrzymało się 2,

Uchwała nr 2 została podjęta.

Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.

za uchwaleniem głosowało 176 członków, przeciw 12, wstrzymało się 5,

Uchwała nr 3 została podjęta.

Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022.

za uchwaleniem głosowało 169 członków, przeciw 12, wstrzymał się 1,

Uchwała nr 4 została podjęta.

Uchwała nr 5 w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2019 r.

za uchwaleniem głosowało 173 członków, przeciw 12, wstrzymało się 12,

Uchwała nr 5 została podjęta.

Uchwała nr 6 w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2020 r.

za uchwaleniem głosowało 172 członków, przeciw 8, wstrzymało się 12,

Uchwała nr 6 została podjęta.

Uchwała nr 7 w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2021 r.

za uchwaleniem głosowało 176 członków, przeciw 6, wstrzymało się 13,

Uchwała nr 7 została podjęta.

Uchwała nr 8 w sprawie rozliczenia wyniku finansowego Spółdzielni za 2022 r.

za uchwaleniem głosowało 172 członków, przeciw 6, wstrzymało się 13,

Uchwała nr 8 została podjęta.

Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Stanisławowi Wierzejskiemu za rok 2019.

za uchwaleniem głosowało 145 członków, przeciw 14, wstrzymało się 39,

Uchwała nr 9 została podjęta.

Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa ds. Technicznych Zbigniewowi Marcinkowskiemu za rok 2019.

za uchwaleniem głosowało 143 członków, przeciw 17, wstrzymało się 32,

Uchwała nr 10 została podjęta.

Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Stanisławowi Wierzejskiemu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.

za uchwaleniem głosowało 134 członków, przeciw 19, wstrzymało się 38,

Uchwała nr 11 została podjęta.

Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa ds. Technicznych Zbigniewowi Marcinkowskiemu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.

za uchwaleniem głosowało 140 członków, przeciw 20, wstrzymało się 40,

Uchwała nr 12 została podjęta.

Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Marcinkowskiemu za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

za uchwaleniem głosowało 141 członków, przeciw 15, wstrzymało się 44,

Uchwała nr 13 została podjęta.

Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Hannie Smoleń-Sabale za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

za uchwaleniem głosowało 140 członków, przeciw 18, wstrzymało się 41,

Uchwała nr 14 została podjęta.

Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Marcinkowskiemu za rok 2021.

za uchwaleniem głosowało 142 członków, przeciw 22, wstrzymało się 34,

Uchwała nr 15 została podjęta.

Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Hannie Smoleń-Sabale za rok 2021.

za uchwaleniem głosowało 145 członków, przeciw 16, wstrzymało się 39,

Uchwała nr 16 została podjęta.

Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zbigniewowi Marcinkowskiemu za rok 2022.

za uchwaleniem głosowało 137 członków, przeciw 23, wstrzymało się 40,

Uchwała nr 17 została podjęta.

Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Hannie Smoleń-Sabale za rok 2022.

za uchwaleniem głosowało 142 członków, przeciw 17, wstrzymało się 40,

Uchwała nr 18 została podjęta.

Uchwała nr 19 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od czerwca
2019 r. do maja 2020 r.

za uchwaleniem głosowało 152 członków, przeciw 13, wstrzymało się 26,

Uchwała nr 19 została podjęta.

Uchwała nr 20 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od czerwca
2020 r. do maja 2021 r.

za uchwaleniem głosowało 152 członków, przeciw 14, wstrzymało się 29,

Uchwała nr 20 została podjęta.

Uchwała nr 21 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od czerwca
2021 r. do maja 2022 r.

za uchwaleniem głosowało 151 członków, przeciw 12, wstrzymało się 30,

Uchwała nr 21 została podjęta.

Uchwała nr 22 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od czerwca
2022 r. do maja 2023 r.

za uchwaleniem głosowało 149 członków, przeciw 12, wstrzymało się 34,

Uchwała nr 22 została podjęta.

Uchwała nr 23 w sprawie przeznaczenia dochodów uzyskiwanych z dzierżawy działki
nr 404/311.

za uchwaleniem głosowało 123 członków, przeciw 4, wstrzymało się 9,

Uchwała nr 23 została podjęta.

Uchwała nr 24 w sprawie przyjęcia wniosków z lustracji Spółdzielni za okres od 1 stycznia
2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

za uchwaleniem głosowało 122 członków, przeciw 0, wstrzymało się 2,

Uchwała nr 24 została podjęta.

Uchwała nr 25 w sprawie przyjęcia wniosków z lustracji Spółdzielni za okres od 1 stycznia
2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

za uchwaleniem głosowało 123 członków, przeciw 0, wstrzymało się 2,

Uchwała nr 25 została podjęta.

Uchwała nr 26 w sprawie zmian do Statutu Spółdzielni.

za uchwaleniem głosowało 123 członków, przeciw 0, wstrzymało się 0,

Uchwała nr 26 została podjęta.

Uchwała nr 27 w sprawie zmian do Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

za uchwaleniem głosowało 125 członków, przeciw 0, wstrzymało się 0,

Uchwała nr 27 została podjęta.

Uchwała nr 28 w sprawie wykonania instalacji polegającej na montażu paneli fotowoltaicznych na dachach budynków należących do Spółdzielni.

za uchwaleniem głosowało 116 członków, przeciw 2, wstrzymało się 7,

Uchwała nr 28 została podjęta.

Uchwała nr 29 w sprawie wymiany wind w budynkach mieszkalnych Spółdzielni oraz likwidacji zsypów i przebudowy pomieszczeń śmietników.

za uchwaleniem głosowało 109 członków, przeciw 1, wstrzymało się 11,

Uchwała nr 29 została podjęta.

Uchwała nr 30 w sprawie zmian do Uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” z dnia 02.06.2023 r.

za uchwaleniem głosowało 112 członków, przeciw 1, wstrzymało się 3,

Uchwała nr 30 została podjęta.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „RETKINIA-POŁUDNIE” DOKONAŁO WYBORU DO RADY NADZORCZEJ NA KADENCJĘ W LATACH 2023-2026 NASTĘPUJĄCE OSOBY:

1. Bagrowski Krzysztof

2. Celej-Królikowska Emilia

3. Cłapa Anna

4. Gasztych Katarzyna

5. Gulbinowicz Marcin

6. Jach Joanna

7. Mikulska Stefania

8. Niedzielski Artur

9. Oberbek Anna

10. Olejnik Zbigniew

11. Płuciennik Rafał

12. Skowroński Roman

 

 

Z A R Z Ą D

Spółdzielni Mieszkaniowej

„RETKINIA-POŁUDNIE” w Łodzi

Hanna Smoleń-Sabała, Zbigniew Marcinkowski

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 29.05.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, iż zostanie skierowany wniosek do Urzędu Miasta Łodzi, Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, dotyczący wycięcia drzewa rosnącego przy ul. Popiełuszki 13 blok 251

Ewentualne uwagi w powyższej sprawie mogą kierować do Spółdzielni mieszkańcy w formie pisemnej do dnia 13.07.2022 r.

Niniejsze powiadomienie wynika z nowych przepisów obowiązujących przy składaniu wniosku o wycięcie drzew i krzewów.

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 25.05.2023


 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 12.04.2023

HARMONOGRAM  WYŁĄCZEŃ  SIECI  CIEPŁOWNICZEJ wody gorącej w okresie lato 2023

Wobec zbliżającego się okresu letniego 2023, na który zaplanowane zostały prace remontowo-modernizacyjne, służące przygotowaniu systemu ciepłowniczego do kolejnego sezonu grzewczego, został opracowany Harmonogram wyłączeń sieci ciepłowniczej wody gorącej i dotyczy Państwa obiektów wymienionych w tabeli poniżej.

Jednocześnie Veolia Energia Łódź S.A. informuje, iż pod adresem: https://energiadlalodzi.pl/przerwy/ funkcjonuje wyszukiwarka „przerw w dostawie ciepła” oraz zamieszczona została tabela zbiorcza z datami przerw i adresami (należy kliknąć w Harmonogram wyłączeń sieci ciepłowniczej).

Wszystkie informacje będą na bieżąco zamieszczane na w/w stronie internetowej.

Służby eksploatacyjne dokładają wszelkich starań, aby uciążliwości związane z przerwami w dostawach ciepłej wody ograniczyć do niezbędnego minimum, a prowadzone prace maksymalnie skrócić, o ile pozwalają  na to względy techniczne.

Data

Adres

Nr bloku

 

Data

Adres

Nr bloku

11.07 – 13.07

Łódź, AL.WYSZYŃSKIEGO 38

blok 201

 

11.07 – 13.07

Łódź, ARMII KRAJOWEJ 8

blok 213

11.07 – 13.07

Łódź, AL.WYSZYŃSKIEGO 40

blok 202

 

11.07 – 13.07

Łódź, ARMII KRAJOWEJ 10

blok 217

11.07 – 13.07

Łódź, AL.WYSZYŃSKIEGO 42

blok 203

 

11.07 – 13.07

Łódź, ARMII KRAJOWEJ 12

blok 212

11.07 – 13.07

Łódź, AL.WYSZYŃSKIEGO 46

blok 276

 

11.07 – 13.07

Łódź, ARMII KRAJOWEJ 14

Blok 211

11.07 – 13.07

Łódź, AL.WYSZYŃSKIEGO 48

blok 283

 

11.07 – 13.07

Łódź, ARMII KRAJOWEJ 18

blok 210

11.07 – 13.07

Łódź, AL.WYSZYŃSKIEGO 50

blok 284

 

11.07 – 13.07

Łódź, ARMII KRAJOWEJ 20

blok 209

11.07 – 13.07

Łódź, AL.WYSZYŃSKIEGO 52

blok 286

 

11.07 – 13.07

Łódź, ARMII KRAJOWEJ 22

blok 208

11.07 – 13.07

Łódź, AL.WYSZYŃSKIEGO 54

blok 285

 

11.07 – 13.07

Łódź, ARMII KRAJOWEJ 24

blok 207

11.07 – 13.07

Łódź, AL.WYSZYŃSKIEGO 56

blok 275

 

11.07 – 13.07

Łódź, ARMII KRAJOWEJ 26

blok 206

11.07 – 13.07

Łódź, AL.WYSZYŃSKIEGO 58

blok 274

 

11.07 – 13.07

Łódź, ARMII KRAJOWEJ 28

blok 205

11.07 – 13.07

Łódź, AL.WYSZYŃSKIEGO 60

blok 273

 

11.07 – 13.07

Łódź, ARMII KRAJOWEJ 30

blok 204

11.07 – 13.07

Łódź, AL.WYSZYŃSKIEGO 66

blok 272

 

11.07 – 13.07

Łódź, ARMII KRAJOWEJ 32

pawilony

11.07 – 13.07

Łódź, AL.WYSZYŃSKIEGO 68

blok 271

 

11.07 – 13.07

Łódź, MARATOŃSKA 23

blok 222

11.07 – 13.07

Łódź, AL.WYSZYŃSKIEGO 70

blok 270

 

11.07 – 13.07

Łódź, MARATOŃSKA 25

blok 223

11.07 – 13.07

Łódź, AL.WYSZYŃSKIEGO 72

blok 287

 

11.07 – 13.07

Łódź, MARATOŃSKA 27

blok 221

11.07 – 13.07

Łódź, AL.WYSZYŃSKIEGO 74

blok 288

 

11.07 – 13.07

Łódź, MARATOŃSKA 29

blok 220

11.07 – 13.07

Łódź, AL.WYSZYŃSKIEGO 76

blok 269

 

11.07 – 13.07

Łódź, MARATOŃSKA 31

blok 219

11.07 – 13.07

Łódź, AL.WYSZYŃSKIEGO 78

blok 268

 

11.07 – 13.07

Łódź, MARATOŃSKA 33

blok 218

11.07 – 13.07

Łódź, AL.WYSZYŃSKIEGO 80

blok 267

 

11.07 – 13.07

Łódź, MARATOŃSKA 35

blok 224

29.08 – 31.08

Łódź, AL.WYSZYŃSKIEGO 88

blok 266

 

11.07 – 13.07

Łódź, MARATOŃSKA 37

blok 225

29.08 – 31.08

Łódź, AL.WYSZYŃSKIEGO 90

blok 265

 

11.07 – 13.07

Łódź, MARATOŃSKA 41

blok 227

29.08 – 31.08

Łódź, AL.WYSZYŃSKIEGO 92

blok 264

 

11.07 – 13.07

Łódź, MARATOŃSKA 43

blok 226

29.08 – 31.08

Łódź, AL.WYSZYŃSKIEGO 94

blok 263

 

11.07 – 13.07

Łódź, MARATOŃSKA 45

blok 228

29.08 – 31.08

Łódź, AL.WYSZYŃSKIEGO 96

blok 262

 

11.07 – 13.07

Łódź, MARATOŃSKA 47

blok 229

11.07 – 13.07

Łódź, ARMII KRAJOWEJ 2

blok 215

 

11.07 – 13.07

Łódź, MARATOŃSKA 51

blok 230

11.07 – 13.07

Łódź, ARMII KRAJOWEJ 4

blok 216

 

11.07 – 13.07

Łódź, MARATOŃSKA 53

blok 231

11.07 – 13.07

Łódź, ARMII KRAJOWEJ 6

blok 214

 

11.07 – 13.07

Łódź, MARATOŃSKA 61

blok 232

     

 

11.07 – 13.07

Łódź, MARATOŃSKA 67/69

blok 233/234


 

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 22.02.2023

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 16.12.2022


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 14.12.2022

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 22.11.2022

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 22.11.2022

 


 

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 24.06.2022

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 14.06.2022

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 27.04.2022

 

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 17.02.2022


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 17.02.2022


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 16.12.2021

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 15.12.2021

 


 

OGŁOSZENIE, z dnia 06.12.2021

 


 


  

ZAWIADOMIENIE, z dnia 23.03.2021

o zmianie wysokości opłaty za mieszkanie
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2021 roku.

Na podstawie art. 4 pkt 7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 Nr 4 poz. 27z późn. zm.) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za użytkowanie mieszkania.

Zmiana została zatwierdzona Uchwałą nr 9/2021 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 23 marca 2021 r.

Zmianie ulega wysokość następującego składnika czynszu:

1. STAWKI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE

Stawki za centralne ogrzewania dla lokali nieopomiarowanych wg. załącznika nr 1. Czytaj

Stawki obowiązują od 1 lipca 2021 r.

 

 


 

OGŁOSZENIE z dnia 16.10.2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, że

posiada wolne miejsca postojowe na strzeżonych parkingach przy:

ul. Popiełuszki 21A

Szczegółowe informacje w siedzibie Spółdzielni pok. 14 i pod nr telefonu: (42) 686-77-37, (42) 687-19-97 wew. 28