42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37

KOMUNIKATY

ZAWIADOMIENIE z dnia 16.04.2019

o zmianie wysokości niektórych opłat za mieszkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2019 roku.

Na podstawie art. 4 pkt 7 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości niektórych opłat za użytkowanie mieszkań. Zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr 11/2019 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zmianie ulega wysokość następujących opłat:

  1. OPŁATA ZA GAZ

Zmiana stawek opłat związanych z zużyciem gazu w blokach bez gazomierzy wynosi:

  • bl. 277 – zmiana stawki z 8,00 zł/os./m-c na 6,50 zł/os./m-c,
  • bl. 278 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 4,00 zł/os./m-c,
  • bl. 279 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 4,50 zł/os./m-c,
  • bl. 285 – zmiana stawki z 6,99 zł/os./m-c na 6,00 zł/os./m-c,
  • bl. 286 – zmiana stawki z 5,00 zł/os./m-c na 4,00 zł/os./m-c,
  • bl. 287 – zmiana stawki z 7,00 zł/os./m-c na 5,00 zł/os./m-c,
  • bl. 288 – zmiana stawki z 9,00 zł/os./m-c na 7,50 zł/os./m-c.

Stawki obowiązują od dnia 1 sierpnia 2019 r.

2. STAWKI ZA C.O.

Stawki za centralne ogrzewania dla lokali nieopomiarowanych wg. załącznika nr 1. Czytaj

Stawki obowiązują od 1 sierpnia 2019 r.


 

OGŁOSZENIE z dnia 19.02.2019

NIE DOTYCZY BLOKÓW Z WYKUPIONYM GRUNTEM

S.M. Retkinia-Południe” informuje, że zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774 ze zm.), istnieje możliwość zastosowania bonifikaty w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Bonifikata uzależniona jest od dochodu miesięcznego na członka rodziny, który nie powinien przekroczyć 50% średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018r. ogłaszanego przez Prezesa GUS (jest to kwota 2.292,52 zł brutto na jednego członka rodziny miesięcznie).

Za pośrednictwem Spółdzielni uzyskują bonifikatę osoby posiadające spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe). Osoby, które uzyskały prawo odrębnej własności (podpisały akt notarialny), mogą uzyskać bonifikatę w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, Łódź, ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera).

Wnioski o udzielenie bonifikaty wraz z PIT-em za rok 2018 potwierdzającym osiągane dochody, należy składać w dziale czynszów pok. nr 14 do dnia 26.02.2019 r.


 

OGŁOSZENIE z dnia 12.12.2018

o zmianie wysokości niektórych opłat za mieszkanie w Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” w 2019 roku.

Na podstawie art. 4 pkt 71 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” zawiadamia o zmianie wysokości niektórych opłat za użytkowanie mieszkań. Zmiany zostały zatwierdzone Uchwałą nr 35/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia – Południe” z dnia 11 grudnia 2018 r.

Zmianie ulega wysokość następujących opłat:

1. ŚMIECI
Podstawą zmiany stawki jest Uchwała nr I/29/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
W związku z tym:
• ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
13 zł za jednego mieszkańca przy selektywnej zbiórce odpadów.
Stawka obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” przypomina o przestrzeganiu zasad segregowania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia pomieszania różnych typów odpadów ze sobą, zbiórka będzie potraktowana jako nieselektywna, co spowoduje podwyższenie opłaty. Segregację odpadów należy prowadzić zgodnie z instrukcją wywieszoną w gablotach na klatce schodowej.


 

OGŁOSZENIE z dnia 26.09.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, że

posiada wolne miejsca postojowe na strzeżonych parkingach przy:

ul. Popiełuszki 21A

al. Wyszyńskiego (bl.271)

Szczegółowe informacje w siedzibie Spółdzielni pok. 14 i pod nr telefonu: (42) 686-77-37, (42) 687-19-97 wew. 28