42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37

 

Numer konta bankowego (wpłaty czynszowe):

 

 

21 1020 3378 0000 1502 0092 9729

(Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna)

 

Uprzejmie prosimy o umieszczanie w treści przelewu numeru indeksu mieszkania.

przykład indeksu:

03-03-201-001-0

201 – nr bloku (w przykładzie jest to blok 201)

001 – nr mieszkania (w przykładzie jest to mieszkanie nr 1)

0 – cyfra kontrolna ( indywidualna dla każdego lokalu)

Numer konta bankowego jest wspólny dla całej Spółdzielni, dopiero indeks umożliwia zaksięgowanie wpłaty na właściwe mieszkanie. Państwa indywidualny indeks umieszczony jest m. in. w książeczce czynszowej. Pozwala on prawidłowo zidentyfikować odbiorcę. Dla uniknięcia pomyłek w księgowaniach Państwa wpłat tytułem czynszu, prosimy kontrolować stan płatności z dokumentacją prowadzoną przez Dział czynszów Spółdzielni pokój nr 14, przynajmniej raz w roku. Spółdzielnia ma obowiązek przechowywania dokumentów jedynie za okres ostatnich 5 lat. W państwa interesie leży wyjaśnienie stwierdzonych niezgodności na bieżąco.

 

UWAGA!!

Uprzejmie informujemy, że od 10.02.2012 r. opłaty za czynsz wykonywane w kasie Spółdzielni przyjmowane będą tylko na podstawie książeczek czynszowych.