42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37

Zarząd Spółdzielni składa się z dwóch osób,  Prezesa i jego Zastępcy wybranych przez Radę Nadzorczą.

 

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 

Kompetencje Zarządu, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa Statut S.M. „Retkinia – Południe” (§ 114 – § 118) oraz Regulamin pracy i działania Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

Skład Zarządu S. M. „Retkinia – Południe”  

 

 

Prezes Zarządu

Zastępca Prezesa
Główny Księgowy
mgr inż. Anna Cłapa
mgr Hanna Smoleń-Sabała

 

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów w każdy wtorek w godzinach od 10.30 – 13.00, 15.00 – 18.00 lub w godzinach pracy Spółdzielni, w miarę możliwości.