42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa

„RETKINIA – POŁUDNIE”

ul. Armii Krajowej 32

94-046 Łódź

NIP 724-000-39-06    REGON 001253690

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia – Południe” powstała w wyniku podziału jednej z największych spółdzielni mieszkaniowych RSM „Polesie” na podstawie Uchwały 18/90 Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 30 czerwca 1990 r. i została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Łodzi w dniu 6 listopada 1990 r. Następnie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000138193.   Obszar Spółdzielni wyznaczają cztery ulice: al. ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Armii Krajowej Maratońska ks. Jerzego Popiełuszki   Na terenie Spółdzielni znajduje się 75 nieruchomości o charakterze mieszkaniowym, na których zlokalizowane są 84 budynki mieszkalne będące pod naszą administracją.   Przy Spółdzielni działa Osiedlowy Klub „Oaza” o charakterze społeczno-wychowawczym, z którego korzystać mogą wszyscy członkowie Spółdzielni.   Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia – Południe” otrzymała tytuł Gazeli Biznesu za 2013 i 2014 rok.