42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37

ZAWIADOMIENIE, z dnia 16.07.2024


ZAWIADOMIENIE, z dnia 15.07.2024

 


ZAWIADOMIENIE, z dnia 15.07.2024

PODSUMOWANIE GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁAMI NA WSZYSTKICH CZĘŚCIACH WALNEGO ZGROMADZENIA W 2024 ROKU

POBIERZ


ZAWIADOMIENIE, z dnia 08.07.2024


ZAWIADOMIENIE, z dnia 04.07.2024

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „RETKINIA –POŁUDNIE” Z SIEDZIBĄ W ŁODZI UL.ARMII KRAJOWEJ 32


ogłasza nabór na stanowisko

Administratora budynków

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

– zarządzanie codzienną działalnością administracyjną budynków należących do spółdzielni mieszkaniowej

– egzekwowanie porządku i czystości w przydzielonym rejonie działania

– rozwiązywanie problemów natury technicznej, ekonomicznej i administracyjnej

– współpraca z organami zarządzającymi, mieszkańcami i jednostkami zewnętrznymi

– prowadzenie bieżącej obsługi interesantów

WYMAGANIA:

– wykształcenie minimum średnie

– doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, najlepiej w spółdzielni mieszkaniowej

– znajomość przepisów dotyczących zarządzania nieruchomościami

– komunikatywność i umiejętność pracy z ludźmi

– praktyczna znajomość pakietu biurowego MS Office

– dobra organizacja pracy

– odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań

WYMAGANE DOKUMENTY:

– CV i list motywacyjny

– oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych kandydata dla potrzeb rekrutacji –wymagany druk oświadczenia jest dostępny w sekretariacie Spółdzielni lub pod linkiem Pobierz

OFERUJEMY:

– stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę

– przyjazne warunki pracy

– stałe godziny pracy

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie swojego CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: sm@retkiniapoludnie.pl lub dostarczenie do sekretariatu Spółdzielni Mieszkaniowej „Retkinia-Południe” w Łodzi ul. Armii Krajowej 32 w terminie do dnia 24 lipca 2024 r. do godziny 15.00

 


ZAWIADOMIENIE, z dnia 21.06.2024


ZAWIADOMIENIE, z dnia 14.06.2024


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 14.06.2024


ZAWIADOMIENIE, z dnia 13.06.2024


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 13.06.2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Retkinia-Południe” informuje, iż zostanie skierowany wniosek do Urzędu Miasta Łodzi, Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, dotyczący wycięcia drzew rosnących w rejonie bloków:

  • blok 203 al. Wyszyńskiego 42 – drzewo od strony klatek – suche
  • blok 235 ul. Maratońska 75 – drzewo od strony balkonów – suche
  • blok 221 ul. Maratońska 27 – drzewo od strony balkonów – suche
  • blok 231 ul. Maratońska 51 – drzewo od strony szczytu (klatka I) – suche

Ewentualne uwagi w powyższej sprawie mogą kierować do Spółdzielni mieszkańcy w formie pisemnej do dnia 13.07.2024 r.

Niniejsze powiadomienie wynika z nowych przepisów obowiązujących przy składaniu wniosku o wycięcie drzew i krzewów.

 

 


ZAWIADOMIENIE, z dnia 07.06.2024

 


ZAWIADOMIENIE, z dnia 07.06.2024

 


ZAWIADOMIENIE, z dnia 22.05.2024

 


ZAWIADOMIENIE, z dnia 26.04.2024

 


 

OGŁOSZENIE, z dnia 13.03.2024

 


 

OGŁOSZENIE, z dnia 14.12.2023

 


 

 


 

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 22.02.2023

 


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 16.12.2022


 

ZAWIADOMIENIE, z dnia 14.12.2022