42 686 77 37
42 686 77 37
42 686 77 37

 

Zgłaszanie awarii po godzinach urzędowania

Pogotowie techniczne „PRYM”
(42) 640-41-05
(42) 640-41-06

Pogotowie gazowe
602-172-055

Pogotowie dźwigowe
19282